ΑΡ. ΕΓΚΡIΣΕΩΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 27682/1647/1990 ΦΕΚ 589/τ.β./10-9-1990

Σχολή Κιθάρας

Σχολή Κλασσικής και Σύγχρονης Κιθάρας

 

Καθηγητές

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ